Lars Chr Lilleholt

Dit Folketingsmedlem på Fyn

Fyn

19. maj 2019


Arbejdspladser på Fyn

Jeg har igennem hele mit politiske liv arbejdet for at sikre, fastholde og skabe flere fynske arbejdspladser. Det gælder både når vi eks. udflytter statslige arbejdspladser med Miljøstyrelsen, Skat, Socialstyrelsen, samt når der skal skabes grobund for de private arbejdspladser, der er med til at sikre vækst og velstand for hele Fyn.

Et godt eksempel er landbruget og gartneriet på Fyn, som regeringen af flere omgange har sikret bedre rammevilkår, der gør at erhvervet kan udvikle sig og skabe endnu flere fynske jobs til glæde for den enkelte borger, der kommer i arbejde, men også for vort samfund der bliver rigere af flere private arbejdspladser.

En ny branche er blomstret op over Fyn med robotter og droner. Det er en enestående mulighed for et nyt erhvervseventyr, hvor Fyn står på linje med en klynge, der inden for sit område kan måle sig med hvad Silicon Valley, München og Shanghai er for deres brancher. Denne robot,- og droneklynge skal styrkes yderligere. Det vil jeg fortsat arbejde for.

Fremkommelighed

Det er vigtigt at vi kan komme frem på Fyn. Derfor har regeringen sat penge af til et tredje spor henover Vestfyn, hvilket er helt nødvendigt. Jeg vil fortsat, sammen med Venstre, arbejde kraftigt for, at vi kan nå den sidste del af det tredje spor syd om Odense og helt frem til Storebælt.

Derudover er det helt nødvendigt at få stoppet den ekstra og urimelige skat der ligger på Storebæltsforbindelsen.

Jeg vil fortsat arbejde for at taksten, for at krydse Storebælt, i næste Folketingsperiode sættes yderligere ned. Prisen er allerede sat ned i denne regeringsperiode, men vi skal fortsætte af samme gode vej, så storebæltstakten ikke hæmmer vækst og forhindrer at familier og venner kan besøge hinanden. Storebæltsbroen er bygget for blive brugt, ikke for at være en pengemaskine.


Ingen kul på Fynsværket

Fjernvarmen i Odense, Nordfyn og Kerteminde er i dag alt for sort og basseret på fortidens energiform. Vi er i Danmark i fuld gang med at udfase kul som energikilde. Det har jeg som Energiminister været med til sikre. Den udvikling skal fortsætte, og jeg arbejder jeg hårdt på at det også skal ske hurtigere på Fynsværket, så også Fyn kan gennemgå samme positive udvikling som resten af landet. 


Udbredelse af brunsvigeren

Som brunsvigers ambassadør er det min ædle opgave, at udbrede kendskabet og glæden ved den fynske brusviger i hele Danmark. Om det være sig i København, Nordjylland eller i den nordligste del af rigsfællesskabet, så tager jeg naturligvis rollen som brunsvigerambassadør alvorligt.

På billedet ovenover importerede jeg egenhændigt brunsviger til Grønland for, at lokalbefolkningen også kan smage den fantastiske spise. En enkelt gang er det desværre gået helt galt, da en københavnsk bagermester ikke forstod, at opskriften er lige så simpel, som den er lækker, og derfor lavede en kagemand af wienerbrød til mig. Det må aldrig ske for en brunsvigerambassadør.


En udligningsordning der sikre Fynsk velfærd

Det er med stor ærgerelse at det ikke lykkedes, at lave en ny udligningsreform med oppositionen. At få oppositionen med til at sikre en med rimelig udligningsreform, har indtil nu ikke været mulig. Det betyder desværre at den fynske velfærd bliver forringet, hvilket vi ikke kan være bekendt. Der skal styr på udligningen blandt landets kommuner, så vi får en mere fair og balanceret udligning end tilfældet er i dag.