Lars Chr Lilleholt

Dit Folketingsmedlem på Fyn

Resultater

24. januar 2019

Da Venstre i sommeren 2015 overtog regeringsmagten, havde vi fokus på at genoprette Danmark efter en hård finanskrise.

Arbejdsløsheden var lige så høj som presset på vores grænser stort.

Danmark var under fire år med socialdemokratisk ledelse blevet en magnet for de store flygtninge og migrantstrømme, der trækker mod Europa.

Et meget højt ydelsessystem, hvor en flygtningefamilie med to børn automatisk hævede over 400.000 kroner årligt i socialhjælp, gjorde det ikke svært at tiltrække endnu flere, ligesom det ikke gjorde det nemt at gøre dem, der kom her til, selvforsørgende.

Regeringen indførte derfor en strakspakke med initiativer til at gøre det mindre attraktivt, at søge mod Danmark. Med integrationsydelsen og senere genindførelsen af kontakthjælpsloftet, fik regeringen taget de første vigtige skridt.

Siden har mere end 100 stramninger på udlændingeområdet sikret, at færre migranter søger mod Danmark, og dem der kommer her til, er i langt højere grad blevet mere selvforsørgende.

Danmark er gået fra at være den femte mest attraktive destination for flygtninge i EU, til i dag at ligge på en 17. plads. Det kan vi godt være stolte over.

Statskassen var i sommeren 2015 gabende tom. Underskuddet var ikke mindre. Arbejdsløsheden var høj, og mismodet var lige så stort. Vi måtte gøre noget for at få Danmark tilbage på sporet.

Fokus for regeringen har derfor været, at det skal kunne betale sig at arbejde. Om man hedder Hans eller Hassan, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Når opsvinget kom, skulle vi sikre, at så mange ledige hænder, som overhovedet muligt, kunne tage del i jobfesten.Det går godt i Danmark

Siden sommeren 2015 er der skabt mere end 150.000 flere private arbejdspladser, og der er i dag 30.000 færre på kontanthjælp.

Det er ikke kun regeringens politik, der skyld i det. Det vil være forkert at påstå. Men regeringens målrettede fokus, at få alle hænder med, har sikret, at vi i dag har Danmarksrekord i private arbejdspladser.

Sundhedsområdet har til alle tider været et fokusområde for en borgerlig-liberal regering. Således er det fortsat.

Siden Anders Fogh Rasmussen overtog regeringsmagten i 2001 fra Poul Nyrup Rasmussen, har vi reduceret ventetiderne på sygehusene til det halve.

Siden 2015 har vi tilført mere end 5,5 mia. kroner ekstra til sundhedssektoren, alene psykiatriområdet har fået tilført mere end 2 mia. kroner ekstra i denne regeringstid.

Venstre har altid været garanten for at mennesket kommer før systemet, også på vores sygehuse. Vi ved nemlig at et godt og trygt sundhedsvæsen koster penge, det er vi også villige til at prioritere.

På klima- og energiområdet, hvor jeg har været minister de sidste tre et halvt år, har regeringen løbende hævet ambitionsniveauet. Ved at prioritere korrekt i 2015, har vi i dag skabt muligheden for at kunne finansiere den mest ambitiøse grønne omstilling i Danmarkshistorien.

 

DET Grønne

VLAK regeringen har vedtaget, at Danmark skal være i den grønne førertrøje. Tre nye kæmpe havvindmølleparker, placeret langt væk fra kysten, så de ikke generer, skal sikre at Danmark i år 2030 bliver selvforsynende med grønt strøm.

Regeringen har skruet op for støtten til grøn forskning og udvikling. Frem mod 2024 hæves støtten til dobbelte af hvad vi bidrager med i dag. Regeringen har dermed sat yderligere fart på den grønne forskning, og været med til at sikre, at det mål vi satte os for sidste år, om at Danmark i 2050 skal være fossilfri og klimaneutral, også kan realiseres.  

Alt dette er sket samtidig med at regeringen har nedsat elafgifterne. Fremtiden tilhører nemlig rent grøn strøm, frembragt uden brug af fossilt brændstof. Det giver derfor heldigvis ingen mening at fortsat at brandbeskatte vores elforbrug.

Den grønne omstilling går altså hånd i hånd med at gøre det billigere at være dansker, det er jeg glad for at have været med til skabe rammen for.

Alt i alt er jeg meget tilfreds med de resultater, som vi i regeringen har skabt siden sommeren 2015.  Man kan kritisere os for, at vi ikke har nået alle vores mål, at vi burde have nedsat flere skatter og afgifter. Sådan vil en regering altid blive dømt af især den selvsamme opposition, der aldrig vil levere stemmer til forandringer.

Men vi har skabt store og mærkbare resultater på alle de områder, som vi tilbage i 2015 sagde at vi gerne vil måles på.

Det kan i langt højere grad betale sig at arbejde i dag, end for fire år siden. Skatter og afgifter er nedsat.

Der kommer i dag langt færre flygtninge og migranter til Danmark, hvilket har gjort at vi har kunnet tilføre kernevelfærden væsentlig flere midler, end vi ellers ville være i stand til.

På det grønne område har denne regering løftet ambitionsniveauet til nye højder, der sikrer, at vi om kun 11 år leverer rent grøn strøm til alle husstande.

Jeg er derfor stolt af det arbejde, som jeg har været med til at levere i min tid som minister siden 2015.

De bedste hilsner
Lars Chr. Lilleholt
Din Fynske Minister