Lars Chr Lilleholt

Dit Folketingsmedlem på Fyn

Min politik

11. februar 2019

Den nære sundhed

Sundhedsvæsenet har gjort store fremskridt siden 2001. Men der er fortsat store udfordringer, som vil vokse sig større i de kommende år. Vi bliver flere ældre og flere kroniske patienter vil lægge beslag på sundhedsvæsenet. Derfor skal der tænkes nyt, hvis vi fortsat vil have et godt og forhåbentlig endnu bedre sundhedsvæsen fremover.

Vi sætter patienten først – ikke strukturen eller systemet. Vi vil styrke sundhedsvæsenet med både flere penge og personale. Det har vi tidligere vist at vi kan gøre, og vi vil gøre det igen.

Vi vil lave en nærhedsfond på 6 mia. kroner som skal sikre flere akutbiler og ambulancer i yderområderne. 2.000 flere sygeplejersker, flere praktiserende læger og mere sammenhæng i behandlingen for patienten og de pårørende.

Jeg prioriterer som borgerlig/liberal mennesket og patienten først. Derfor er jeg ikke bange for at ændre på strukturerne, hvis det vil gavne patienten.

Det grønne danmark

Danmark er en grøn førernation. Vi går forrest, når det handler om at trække resten af verden i en mere bæredygtig retning, så kommende generationer kan se frem til at vokse op i en ren verden med mindre CO2-udledning og renere luft.

I såvel EU som i FN regi, er Danmark med til at hæve ambitionerne for reduktion af vores CO2-udledning. 

Den vej skal Danmark fortsætte ud af.

Siden oliekrisen i 70érne har Danmark gennem energieffektivisering kunne sikre høj vækst og velstand, samtidig med at vores energiforbrug ikke er steget.

Mere end 200 danske husstande omlægger dagligt deres energiforbrug fra kul til grøn C02-neutral energi. Kuludfasningen sker i et tempo der gør, at vi i år 2030 leverer ren grøn strøm til samtlige danske husstande.

Danmarks samlede globale klimaaftryk er på én promille. Altså en tusindedel af verdens samlede CO2 udslip. Vores reduktioner gør dermed ikke den store forskel, medmindre vi kan eksportere vores viden til andre lande, og det kan vi med stor succes.

Udlandet ser nemlig med stor beundring på vores evne til at sikre den grønne omstilling, samtidig med at vi opretholder verdens højeste forsyningssikkerhed af elektricitet. Derfor samarbejder Danmark bl.a. med Kina, Sydkorea, Indonesien og Polen, hvor vores ekspertise inden for energieffektivisering udnyttes til at nedsætte verdens CO2 udslip. Det skal vi fortsat gøre til gavn for globale grønne omstilling.

Regeringen lancerede i efteråret et klimaudspil, hvor vi med 38 konkrete initiativer vil sikre, at Danmark ikke kun fastholder den grønne førertrøje, men også skal være verdensførende på det grønne område.

Her nogle af initiativerne. Resten kan du læse på nedenstående link.

Læs mere om regeringens 38 ambitiøse forslag på regeringen.dk

  • Vi vil stoppe for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030
  • Ingen registreringsafgift på grønne biler under 400.000 i 2019 og 2020
  • Det skal være helt slut med udledning af CO2 og luftforurening fra bybusserne i de større byer i 2030.
  • Mindre ammoniak i luften
  • Mere biobrændstof i benzin og diesel
  • Styrket klimaforskning

Udlændinge

Den ikke-vestlige indvandring har været, og er fortsat, en stor udfordring for Danmark. Især bysamfund som Odense, med Vollsmose, har mærket de udfordringer, som årtiers dårlige eller helt manglende integration har skabt.


Social kontrol, høj arbejdsløshed, afstumpet og kriminel adfærd, religiøs fundamentalisme og ikke mindst lukkede øjne og øre fra myndighedernes side, har været en giftig cocktail. 

Derfor præsenterede regeringen i foråret 2018 sit Ghettoudspil. Danmark skal være fri for ghettoer i 2030.
Døren har i alt for mange år være åben over for folk der ikke kan og vil vort samfund, hvilket har skabt de parallelsamfund, som vi ser i især de større byer i Danmark. Med parallelsamfundene har vi også skabt grobunden for fremmedhad. Det kan vi ikke være tjent med, hverken for det store flertal af udlændinge, der bor i Danmark og klarer sig godt, eller for vort dejlige land, hvor tolerance og frisind har været vort særlige kendetegn i mange år. 

Regeringens stramme udlændingepolitik, hvor vi har gjort det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark, og hvor vi gennem en hårdere retspolitik har fået udvist afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge, har været en enorm succes.

Danmark lå i 2014 på en femteplads i EU over lande hvor asylansøgere søgte til. I 2018 lå vi på en 17. plads.

Danmark skal være et åbent land for de udlændinge, der gerne vil her til for at arbejde og være en del af det danske samfund, men skal være helt lukket af for kriminelle, bander og folk der kun søger her til for at få del i offentlige ydelser.

Det har været regeringens mål siden vi tiltrådte i 2015, og det vil vi fortsat arbejde for efter valget.

Den røde opposition ønsker at afskaffe de særlige lave ydelser og kontanthjælpsloftet, der især er tiltænkt udlændinge der kommer her til. Det er ren tilståelse fra oppositionens side. Med den politik vil Danmark igen blive en attraktiv destination for de hundredtusindvis af migranter, der søger lykken i Europa, akkurat som tilfældet var fra 2012-2015, hvor socialdemokratiet sidst havde magten.

Dengang var opskriften også en afskaffelse af kontanthjælpsloftet og en slap udlændingepolitik.