Lars Chr Lilleholt

Dit Folketingsmedlem på Fyn

Sundhed

ET STÆRKT SUNDHEDSVÆSEN

Over de sidste par år har jeg stiftet ekstra godt bekendtskab med det danske sundhedsvæsen. Jeg har over flere gange været indlagt på hospitalet, henholdsvis fordi jeg blev ramt overordentligt hårdt af COVID-19 i 2020, og fordi jeg sidste år fik amputeret min storetå, da jeg som diabetiker fik en vabel på tåen, som ikke ville hele. Jeg kan som førstehåndsvidne skrive under på, at vi har et fantastisk sundhedsvæsen med en masse dygtige og kompetente medarbejdere – dem kan vi være stolte af. Men sundhedspersonalet løber stærkt – for stærkt. Vores sundhedsvæsen er godt, men det kan blive bedre.

For år tilbage skete der en udvikling i sundhedsvæsnet; de tidligere blå regeringer har blandt andet investeret massivt i kræft- og hjertepakker, givet patienterne rettigheder og nedbragt ventelisterne. Den udvikling er desværre gået i stå under den nuværende regering. Vi ser, at ventelisterne er vokset, og patientrettighederne er udvandet. Det lader til, at systemet er blevet vigtigere end patienten – det kan ikke være rigtig. Vi skal tilbage til, at det er mennesket før systemet.

Derfor skal vi sikre en stærk behandlingsgaranti, så alle danskere hurtigere kan blive udredt og få den rette behandling. Det går simpelthen ikke med ventelister på halve og hele år. Køen til behandling og operation bør altid være så kort som mulig, så patienterne kan komme videre i deres forløb uden unødige smerter og gener.

Vi mangler desværre læger i Danmark, og beklageligvis har alt for mange danskere langt til konsultation eller tjek. Derfor skal vi sikre hjælp af høj kvalitet tættere på borgeren. Der må ikke være forskel på den lægefaglige vurdering, man får, hvad end man får den i Bagenkop eller i Odense. Som det er lige nu, er der flere steder i landet store problemer med lægedækningen. Det presser det frie lægevalg for den enkelte dansker, og det presser det nære sundhedsvæsen, som skal løse endnu flere opgaver i fremtiden. Derfor skal der investeres i nye sundhedshuse på tværs af Danmark, så hjælpen opleves tæt på og af høj kvalitet. Dette betyder også, at vi skal sikre en bedre lægedækning i hele landet, hvorfor vi har brug for 5.000 flere praktiserende læger i 2035.

Ét sted i sundhedssektoren, hvor vi også ser behandlingsmulighederne og ventelisten er for lang, er ved de offentlige fertilitetstilbud. Mulighederne for ufrivilligt barnløse her i Danmark er langt fra tilstrækkelig. Derfor skal vi blandt andet forkorte behandlingstiden, men også øge antallet af fertilitetsforsøg og give adgang til betalt fertilitetsbehandling til barn nummer to.

 


Udlændige

EN KONSEKVENT UDLÆNDINGE-POLITK

Danmark er et lille homogent land, hvorfor det er umådeligt vigtigt, vi fortsat holder en fast og fair udlændingepolitik. Derfor skal vi også stille krav til de udlændinge, der vælger at være her i Danmark. Vil man leve og bo i Danmark, skal man tage det danske samfund til sig. Vi har en forventning om, at man integrerer sig, lærer dansk, accepterer de danske værdier og forsørger…
LÆS MERE