Lars Chr Lilleholt

Dit Folketingsmedlem på Fyn

Forsvar

VI SKAL TAGE STØRRE ANSVAR FOR DANMARKS SIKKERHED

Over de sidste par år er forsvars- og sikkerhedspolitik kommet helt øverst på dagsorden. Som Venstresforsvarsordfører har jeg fulgt udviklingen på nærmeste hold, og jeg må desværre konstatere, at verden ikkeer den samme, som den var for bare et år siden. En ting står i den forbindelse strålende klart: Vores frihed må vi aldrig tage for givet!

Vi har set, hvordan vores demokrati er sat gevaldigt under pres af lande med skruppelløse despoter på magten. De blæser højt og flot på internationale spilleregler. Lande, hvor demokratiet er sat ud af kraft, og hvor befolkningen fodres med løgne og misinformation. 

Den realitet har vi i lang tid ikke ville se i øjnene, men det står desværre lysende klart nu: I Vesten har vi for længe taget frihed for givet, og det har ondsindede magter udnyttet. 

Derfor skal vi passe på Danmark, og det gør vi ved at styrke og modernisere det danske forsvar. Vi skal vise, at vi står vagt om de liberale og demokratiske værdier, som er forudsætningen for en fredelig og trygverden. 

Derfor SKAL Danmark også bruge 2% af vores BNP på forsvaret, så vi lever op til vores forpligtelse til NATO. Vores allierede skal kunne regne med os og vide, at vi er en solid alliancepartner. Derfor er jeg også rigtig glad for, at Danmark sagde klart og tydeligt JA til at afskaffe forsvarsforbeholdettilbage i juni. 

En afstemning og et så entydigt resultat kommer ikke af sig selv. Venstre var hele vejen igennem bannerfører for at melde os tilbage i det fælles europæiske forsvarssamarbejde. Det har været en hård og sej kamp, men den lykkedes. Her skylder vi ikke mindst Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, en stor tak. Indsatsen for at styrke det danske forsvar er kun lige begyndt. Og selvom et bredt flertal af Folketinget med det Nationale Kompromis har forpligtet sig til, at vi inden 2033 når de 2% af BNP, så skal der handling bag ordene. Derfor skal vi også i gang med forhandlingerne til et nyt og langtrækkende forsvarsforlig. Voresforsvar trænger til et gevaldigt løft, og listen over materialeindkøb er lang. Vores forsvar står også overfor en større modernisering – ikke kun når det kommer til materiel, men ogsåhvad angår ligestilling. Vi skal chikane, mobning og gamle negative strukturer til livs, lige såvel som vi skalsikre vores veteraners værdighed. Selvom rigtig mange af vores veteraner er kommet godt videre efterudsendelser i dansk tjeneste, er nogle desværre også kommet hjem med fysiske eller psykiske skader efterindsatsen. Det skal vi tage hånd om. Venstre vil styrke indsatsen for vores lands veteraner – det fortjener de!